ข้อมูลบริษัท

Shipping Custom Agent :: Freight Forwarder :: Logistic Trucking

ไอดูคอนเนค

          ไอดูคอนเนค เราให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรทุกด้าทั้งทางด้านธุรกิจนำเข้า – ส่งออก เช่น ผลไม้สด, เครื่องจักร เครื่องสำอาง, ยา, ของเล่น, เสื้อผ้า, เคมี, สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และธุรกิจทั่วไป ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ ให้บริการแบบครบวงจร เรามีการนำระบบคอมพ์พิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐภาคต่างๆ

          ด้วยการทำงานอย่างทีมงานมืออาชีพ เรายินดีบริการให้คำแนะนำในการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะกิจการ กับธุรกิจคุณ ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก การเดินพิธีการกงศุลกากร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งยังมีทีมประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านเอกสารเฉพาะ เช่น อ.ย. เกษตร มอก. สมอ. เป็นต้น ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เราจะดำเนินการให้กับธุรกิจของท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ